Strona główna » Prawo, dokumenty, przepisy » Znaki drogowe » Znaki drogowe poziome

Znaki drogowe poziome

A B C D E F G P S T
Znaki drogowe ostrzegawcze Znaki drogowe zakazu Znaki drogowe nakazu Znaki drogowe informacyjne Znaki drogowe kierunku i miejscowości Znaki drogowe uzupełniające Znaki drogowe dodatkowe Znaki drogowe poziome Znaki drogowe (sygnalizatory) świetlne Tabliczki do znaków drogowych
Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.

Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej, a wprzypadku punktowych elementów odblaskowych - także barwy czerwonej.
Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.
Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie
P-1 P-1, Linia pojedyncza przerywana Linia pojedyncza przerywana Linia pojedyncza przerywana, w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem:
  • ruchu powolnego,
  • zanikającym
  • przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.
P-2 P-2, Linia pojedyncza ciągła Linia pojedyncza ciągła Linia pojedyncza ciągła oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
P-3 P-3, Linia jednostronnie przekraczalna Linia jednostronnie przekraczalna Linia jednostronnie przekraczalna oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.
P-4 P-4, Linia podwójna ciągła Linia podwójna ciągła Linia podwójna ciągła rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
P-5 P-5, Linia podwójna przerywana Linia podwójna przerywana Linia podwójna przerywana, znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.
P-6 P-6, Linia ostrzegawcza Linia ostrzegawcza L, w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.
P-7a P-7a, Linia krawędziowa przerywana Linia krawędziowa przerywana Linia krawędziowa przerywana wyznacza krawędź jezdni.
P-7b P-7b, Linia krawędziowa ciągła Linia krawędziowa ciągła Linia krawędziowa ciągła wyznacza krawędź jezdni; oznacza ponadto zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym.
P-8a P-8a, Strzałka kierunkowa na wprost Strzałka kierunkowa na wprost Oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
P-8b P-8b, Strzałka kierunkowa do skręcania Strzałka kierunkowa do skręcania Oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnie lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem świetlnym S-3.
P-8c P-8c, Strzałka kierunkowa do zawracania Strzałka kierunkowa do zawracania Oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
P-9 P-9, Strzałka naprowadzająca Strzałka naprowadzająca Strzałka naprowadzająca oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.
P-10 P-10, Przejście dla pieszych Przejście dla pieszych Oznacza miejsce przejścia dla pieszych.
P-11 P-11, Przejazd dla rowerzystów Przejazd dla rowerzystów Oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.
P-12 P-12, Linia bezwzględnego zatrzymania - stop Linia bezwzględnego zatrzymania - stop Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.
P-13 P-13, Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.
P-14 P-14, Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym.
P-15 P-15, Trójkąt podporządkowania Trójkąt podporządkowania Potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi A-7.
P-16 P-16, Napis STOP Napis STOP Potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi B-20.
P-17 P-17, Linia przystankowa Linia przystankowa Wyznacza na jezdni miejsce przystanku i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii.
P-18 P-18, Stanowisko postojowe Stanowisko postojowe Wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.
P-19 P-19, Linia wyznaczająca pas postojowy Linia wyznaczająca pas postojowy Wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.
P-20 P-20, "Koperta" Wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.
P-21 P-21, Powierzchnia wyłączona z ruchu Powierzchnia wyłączona z ruchu Oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.
P-22 P-22, Napis Napis "BUS" Oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
P-23 P-23, "Rower" Oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych. Na pasie ruchu mogą być umieszczone inne napisy lub symbole oznaczające jego przeznaczenie.
P-24 P-24, Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.
P-25 P-25, Próg zwalniający Próg zwalniający Oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

Filtry do Twojego samochodu można znaleźć na topczescizamienne.pl