Strona główna » Prawo, dokumenty, przepisy » Znaki drogowe » Znaki drogowe kierunku i miejscowości

Znaki drogowe kierunku i miejscowości

A B C D E F G P S T
Znaki drogowe ostrzegawcze Znaki drogowe zakazu Znaki drogowe nakazu Znaki drogowe informacyjne Znaki drogowe kierunku i miejscowości Znaki drogowe uzupełniające Znaki drogowe dodatkowe Znaki drogowe poziome Znaki drogowe (sygnalizatory) świetlne Tabliczki do znaków drogowych
Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie
E-1 E-1, Tablica przeddrogowskazowa Tablica przeddrogowskazowa Uprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku. 2
E-1a E-1a, Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie Uprzedza o wyjeździe z autostrady. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku. 2
E-1b E-1b, Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę Uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku. 2
E-2a E-2a, Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. 2
E-2b E-2b, Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. 2
E-2c E-2c, Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. 2
E-2d E-2d, Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. 2
E-2e E-2e, Drogowskaz tablicowy umieszczany przed wjazdem na autostradę Drogowskaz tablicowy umieszczany przed wjazdem na autostradę Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. 2
E-2f E-2f, Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. 2
E-3 E-3, Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. 2
E-4 E-4, Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. 2
E-5 E-5, Drogowskaz do dzielnicy miasta Drogowskaz do dzielnicy miasta Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunek do dzielnic miast. Drogowskaz E-5 z napisem "Centrum" wskazuje kierunek do centrum miasta.
E-6 E-6, Drogowskaz do lotniska Drogowskaz do lotniska Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku. 1
E-6a E-6a, Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku. 1
E-6b E-6b, Drogowskaz do dworca autobusowego Drogowskaz do dworca autobusowego Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku. 1
E-6c E-6c, Drogowskaz do przystani promowej Drogowskaz do przystani promowej Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku. Może ponadto oznaczać dworzec morski. 1
E-7 E-7, Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. 3
E-8 E-8, Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. 3
E-9 E-9, Drogowskaz do muzeum Drogowskaz do muzeum Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. 3
E-10 E-10, Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. 3
E-11 E-11, Drogowskaz do zabytku przyrody Drogowskaz do zabytku przyrody Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. 3
E-12 E-12, Drogowskaz do punktu widokowego Drogowskaz do punktu widokowego Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. 3
E-12a E-12a, Drogowskaz do szlaku rowerowego Drogowskaz do szlaku rowerowego Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. 3
E-13 E-13, Tablica kierunkowa Tablica kierunkowa Wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze.
E-14 E-14, Tablica szlaku drogowego Tablica szlaku drogowego Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
E-14a E-14a, Tablica szlaku drogowego przy autostradzie Tablica szlaku drogowego przy autostradzie Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
E-15a E-15a, Numer drogi krajowej Numer drogi krajowej Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. 4
E-15b E-15b, Numer drogi wojewódzkiej Numer drogi wojewódzkiej Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
E-15c E-15c, Numer autostrady Numer autostrady Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. 4
E-15d E-15d, Numer drogi ekspresowej Numer drogi ekspresowej Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. 4
E-15e E-15e, Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. 4
E-16 E-16, Numer szlaku międzynarodowego Numer szlaku międzynarodowego Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. 4
E-17a E-17a, Miejscowość Miejscowość Oznacza wjazd do miejscowości
E-18a E-18a, Koniec miejscowości Koniec miejscowości Oznacza wyjazd z miejscowości
E-19a E-19a, Obwodnica Obwodnica Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
E-20 E-20, Tablica węzła drogowego na autostradzie Tablica węzła drogowego na autostradzie Informuje o zbliżaniu się do wyjzdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna - numer wyjazdu, dolna - odległość tablicy od wyjazdu; zamiast liczby wskazującej numer wyjazdu na znaku może być podana nazwa węzła.
E-21 E-21, Dzielnica (osiedle) Dzielnica (osiedle) Informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem "Centrum" informuje o wjeździe do centrum miasta.
E-22a E-22a, Samochodowy szlak turystyczny Samochodowy szlak turystyczny Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej, wytyczającej szlak.
E-22b E-22b, Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego.
E-22c E-22c, Informacja o obiektach turystycznych Informacja o obiektach turystycznych Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku.
1 Na drogowskazach według wzoru znaku E-6 mogą być podawane odpowiednim napisem lub symbolem kierunki do jednostek Policji, pogotowia ratunkowego, urzędów administracji publicznej, zarządów drogi oraz jednostek prowadzących odprawę celną.
2 Umieszczone obok nazwy miejscowości znak z literami "PL" oraz znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazują, że w miejscowości znajduje się przejście graniczne do tego państwa. Umieszczony obok nazwy miejscowości znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazuje, że miejscowość ta jest położona w tym państwie.
3 Do dnia 31.12.2012 obowiązują także znaki E-7 do E-12 według starego wzoru, tj. z obwódką niebieską.
4 Znaki E-15a, E-15c, E-15d, E-15e oraz E-16 oznaczają także, że drogą mogą się poruszać pojazdy o nacisku osi pojedynczej nie nie przekraczającym 10 ton i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

Znaki E-2a do E-14a oraz znaki E-18a, E-19a, E-22a, E-22b i E-22c mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Filtry do Twojego samochodu można znaleźć na topczescizamienne.pl