Strona główna » Kobieta » Uroda » Wrażliwość skóry a wrażliwość emocjonalna

Wrażliwość skóry a wrażliwość emocjonalna

Szybkie tempo życia może być przyczyną zmiennych nastrojów, zaniżonej samooceny. Zwłaszcza u osób wrażliwych, reagujących bardziej emocjonalnie na to co się wokół nich dzieje. Ponieważ reakcje na impulsy z zewnątrz są u takich osób silniejsze, oprócz zmian w zachowaniu mogą dawać również fizjologiczne objawy, takie jak np. kłopoty z cerą. One z kolei nie pozostają bez wpływu na nasze samopoczucie.


Postawioną powyżej hipotezę potraktowano jako wyzwanie badawcze. W celu weryfikacji założenia o wzajemnym odziaływaniu wrażliwości skóry i wrażliwości emocjonalnej, przeprowadzone zostało badanie konsumenckie, którego wyniki miały dać odpowiedzi na pytania: w jakim stopniu fakt posiadania wrażliwej skóry wpływa
na codzienne życie osób z tym problemem, na ich samoocenę? Czy kobiety ze skórą wrażliwą są jednocześnie bardziej wrażliwe emocjonalnie? W jakich aspektach codziennego życia? A czy to z kolei wpływa na kondycję ich skóry?
Założenia badawcze
Badanie zrealizował na zlecenie Iwostin Sensitia Niezależny Instytut Badawczy Ipsos, w maju 2014 roku, na losowej próbie kobiet, zarejestrowanych w bazie konsumentów Iwostin, zaproszonych do wypełnienia ankiety online. W ramach badania przeprowadzono łącznie 1268 ankiet. Próbę testową stanowiły kobiety, posiadające skórę wrażliwą (zrealizowano 1165 ankiet), a próbę kontrolną - kobiety z cerą normalną (103 ankiety).

Demografia /strong
Badanie objęło swym zasięgiem całą Polskę i rozłożyło się proporcjonalnie wśród mieszkańców miast różnej wielkości.  40% ankiet wypełniły kobiety z miejscowości poniżej 50 tys., pozostałą część z większych miast (25% to mieszkanki dużych miast ponad 500 tyś). Połowa badanych to osoby w wieku 26-35 lat, ok. 30% - stanowiły osoby starsze, ok. 20% - młodsze. Ponad połowa badanych zadeklarowała wykształcenie wyższe, zdecydowana większość to osoby pracujące na pełen etat.

Skóra wrażliwa
W pierwszej części badania zapytano kobiety, w jakich dolegliwościach wrażliwość ich skóry przejawia się najmocniej, co jest najbardziej dokuczliwe. Wyniki badania jasno wskazały, że główny problem związany ze skórą wrażliwą to podrażnienie, uczucie ściągnięcia i napięcia skóry, spowodowane myciem twarzy wodą z kranu dotyczy on aż 75% kobiet. Ten sam procent z nich stale odczuwa uczucie ściągnięcia, przesuszenia i ogólny dyskomfort.

Kobiety ze skórą wrażliwą nie są zadowolone z ogólnodostępnych kosmetyków, które często powodują  pieczenie, mrowienie, szczypanie czy też świąd, a objawy te utrzymują się dłużej niż kilka minut tak wskazała ponad połowa ankietowanych. Dodatkowo, w połowie przypadków, skóra wrażliwa po opalaniu często jest zaczerwieniona i piekąca, a używanie preparatów nie aptecznych tylko pogarsza jej stan.

Błędne koło
Zdecydowana większość kobiet potwierdziła, że fakt posiadania wrażliwej skóry i stan cery negatywnie wpływają na ich samoocenę 56%, na codzienne życie 38%, jest również traktowany jako problem oraz źródło stresu 28% odpowiedzi. Połowa kobiet zauważyła, że stres jakiego doświadczają, ma negatywny wpływ na kondycję ich skóry - 49% (w przypadku skóry normalnej takiej odpowiedzi udzieliło jedynie 33% pytanych). Jedynie 25% lubi uczestniczyć w spotkaniach towarzyskich (skóra normalna 40%), natomiast blisko 50% unika ich, jeśli nie są pewne swojego wyglądu. Tworzy się więc błędne koło, z którego trudno wyjść.

Wrażliwość skóry, a wrażliwość emocjonalna
Wyniki uzyskane w drugiej części badania wyraźnie wskazują na fakt, iż istnieje różnica w zachowaniach,
w przypadku wybranych czynników wrażliwości emocjonalnej, u kobiet ze skórą wrażliwą i normalną. Aspektem, który w największym stopniu różnicuje obie grupy jest empatia. Aż 33% kobiet z cerą wrażliwą uważa, iż jako pierwsze potrafią właściwie rozpoznać emocje i intencje innych ludzi (u kobiet ze skórą normalną wskaźnik ten to jedynie 19%). Połowa dobrze rozumie emocje innych, gdy są one podobne do tych, jakich doświadczają same. Kobiety ze skórą wrażliwą bardzo przejmują się relacjami ze znajomymi co trzecia pogorszenie stosunków mocno przeżywa, zarówno fizycznie jak i emocjonalnie, a blisko połowa martwi się tym i tłumi w sobie negatywne emocje. Kobiety różnią się również pod względem postrzegania zmian zachodzących w życiu.

Te posiadające skórę wrażliwą stresują się już w sytuacji, gdy tylko pomyślą o czekającej je zmianie tak deklaruje co trzecia z nich. Dla porównania, u posiadaczek skóry normalnej takie zachowanie dotyczy jedynie 20%. Dobry sen
i odpoczynek pozytywnie wpływają na skórę niestety zdecydowana większość kobiet ze skórą wrażliwą, przed różnymi ważnymi wydarzeniami, ma problemy ze snem, a co dziesiąta nie może spać nawet całą noc. Ponad połowa kobiet z cerą wrażliwą miewa wybuchy złości - w tym 20% już mniej istotne rzeczy wyprowadzają z równowagi.

Takie osoby dodatkowo emocjonalnie reagują na krytykę co trzecią nawet drobna dezaprobata na długo wprowadza w zły nastrój. Nie stwierdzono natomiast różnicy w odczuwaniu fizjologicznych, obserwowalnych objawów stresu, takich jak drżenie rąk i pocenie. Zarówno w grupie respondentek ze skórą wrażliwą, jak i normalną w sytuacji stresującej, prawie 1/3 kobiet miała wymienione objawy.

Wnioski
Posiadanie wrażliwej skóry jest istotnym problemem i ma wpływ na codzienne życie. Bywa źródłem stresu, może negatywnie wpływać na samoocenę oraz stać się powodem unikania spotkań towarzyskich. Jednocześnie stres, jaki wynika z tego powodu, może wpływać na kondycję skóry. Zachowania, w przypadku wybranych czynników wskazujących na zwiększoną wrażliwość emocjonalną, różnią się u kobiet ze skórą wrażliwą i normalną. Te ze skórą wrażliwą charakteryzuje m.in. dużo większa empatia, silniejsze reakcje na pogorszenie się relacji z przyjaciółmi, negatywne odczucia związane ze zmianą,  silny stres przed ważnymi wydarzeniami. Także bardzo emocjonalna reakcja na krytykę. To dowodzi istnienia związku pomiędzy wrażliwością skóry, a wrażliwością emocjonalną.

Skóra wrażliwa źródła wiedzy
Respondentki zapytano również o to, skąd wiedzą że mają wrażliwą skórę, co jest dla nich źródłem informacji
o pielęgnacji skóry?

Jak wskazano w poprzedniej części raportu, fakt posiadania wrażliwej skóry negatywnie wpływa na codzienne życie osób z tym problemem m.in. zaniża samoocenę, jest źródłem stresu.

Bardzo ważne jest zatem postawienie właściwej diagnozy skóry i wskazanie zasad optymalnej pielęgnacji. Zapytane o to skąd dowiedziały się że mają wrażliwą skórę kobiety odpowiedziały, że uzyskały taką informację podczas wizyty u dermatologa (54%), a blisko połowa od kosmetyczki (46%).

Na trzecim miejscu znalazł się Internet (32%). Źródłem informacji o cerze wrażliwej były także czasopisma o tematyce urodowej i zdrowotnej, farmaceuci oraz materiały dostępne w aptece. Wyniki przeprowadzonego badania jasno wskazują, iż co trzecia kobieta ze skórą wrażliwą regularnie odwiedza dermatologa to dwukrotnie więcej niż kobiety z cerą normalną (18%). Na co dzień, dla kobiet zarówno ze skórą normalną jak i wrażliwą, głównym źródłem wiedzy o pielęgnacji skóry jest Internet 60% odpowiedzi w obu grupach.

Na kolejnych miejscach znaleźli się dermatolog oraz kosmetyczka. Dla osób ze skórą normalną są to dodatkowo rodzina, znajomi, telewizja i radio, co nie charakteryzuje grupy wrażliwców.

Badanie CAWI, Wpływ skóry wrażliwej na wrażliwość emocjonalną, Niezależny Instytut Badawczy Ipsos dla Iwostin Sensitia, maj 2014 r.
Autor: .
Źródło: Informacja prasowa

Filtry do Twojego samochodu można znaleźć na topczescizamienne.pl