Strona główna » Prawo, dokumenty, przepisy » Wzory dokumentów » Umowa kupna - sprzedaży pojazdu po polsku i niemiecku

Umowa kupna - sprzedaży pojazdu po polsku i niemiecku

Umowa kupna pojazdu w języku polskim i niemieckim w formacie PDF

 

Umowa kupna/sprzedaży pojazdu w języku polskim i niemieckim pozwala ograniczyć koszty tłumaczenia tego dokumentu. W takiej wersji powinna być honorowana w procedurze rejestracji pojazdu. Nie pozostawia również żadnych niedomówień wynikających z tłumaczenia. Zawiera wszelkie wymagane dane obu stron i przedmiotu transakcji

 

Umowa musi być wypełniona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.