Strona główna » Prawo, dokumenty, przepisy » Znaki drogowe » Tabliczki do znaków drogowych

Tabliczki do znaków drogowych

A B C D E F G P S T
Znaki drogowe ostrzegawcze Znaki drogowe zakazu Znaki drogowe nakazu Znaki drogowe informacyjne Znaki drogowe kierunku i miejscowości Znaki drogowe uzupełniające Znaki drogowe dodatkowe Znaki drogowe poziome Znaki drogowe (sygnalizatory) świetlne Tabliczki do znaków drogowych
Symbol Wygląd Znaczenie
T-1 T-1, Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
T-1a T-1a, Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
T-2 T-2, Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3 T-3, Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
T-3a T-3a, Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
T-4 T-4, Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
T-5 T-5, Tabliczka wskazująca początek drogi krętej Tabliczka wskazująca początek drogi krętej
T-6a T-6a, Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem) Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6b T-6b, Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem) Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
T-6c T-6c, Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej) Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-6d T-6d, Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej) Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)
T-7 T-7, Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym
T-8 T-8, Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
T-9 T-9, Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
T-10 T-10, Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze.
T-11 T-11, Tabliczka wskazująca przeprawę promową Tabliczka wskazująca przeprawę promową
T-12 T-12, Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
T-13 T-13, Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
T-14 T-14, Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
T-15 T-15, Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
T-16 T-16, Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
T-17 T-17, Tabliczka wskazująca granicę państwa Tabliczka wskazująca granicę państwa
T-18 T-18, Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
T-19 T-19, Tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych Tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych
T-20 T-20, Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
T-21 T-21, Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje
T-22 T-22, Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
T-23a T-23a, Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy motocykli Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy motocykli
T-23b T-23b, Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągników samochodowych Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągników samochodowych
T-23c T-23c, Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych
T-23d T-23d, Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą
T-23e Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową
T-23f T-23f, Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy autobusów Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy autobusów
T-23g T-23g, Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy trolejbusów Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy trolejbusów
T-23h T-23h, Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami niebezpiecznymi Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
T-23i T-23i, Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
T-23j T-23j, Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę Tabliczka wskazująca, że znak dotyczy pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
T-24 T-24, Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
T-25a T-25a, Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25b T-25b, Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
T-25c T-25c, Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
T-26 T-26, Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy całej strony placu
T-27 T-27, Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
T-28 T-28, Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata
T-29 T-29, Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
T-30 T-30, Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni, gdzie szara część oznacza jezdnię, a biała - chodnik.

Filtry do Twojego samochodu można znaleźć na topczescizamienne.pl