Strona główna » Prawo, dokumenty, przepisy » Kodeks drogowy

Kodeks drogowy

Kodeks drogowy - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.

Ostatnio zmieniony Ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Kodeks drogowy reguluje zasady ruchu na drogach publicznych, warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu, wymagania do osób kierujących pojazdami oraz zasady kontroli ruchu drogowego.

 

Kodeks drogowy i jego przepisy stosują się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi.

 

Kodeks drogowy 2006