Strona główna » Serwis główny » Aktualności » Auto z kierownicą po prawej stronie? Polska musi wyrazić zgodę na rejestrację.

Auto z kierownicą po prawej stronie? Polska musi wyrazić zgodę na rejestrację.

Dodano: 20. 03. 2014
Tagi: Przepisy, Prawo, Kobieta, Samochody używane

"Nałożony przez Polskę obowiązek przeniesienia na lewą stronę kierownicy umieszczonej w samochodach osobowych po prawej stronie narusza prawo Unii. Tego rodzaju środek wykracza poza to, co konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa drogowego”, zadecydował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.


Polska musi zatem wyrazić zgodę na rejestrowanie samochodów wyposażonych w układ kierowniczy umieszczony po prawej stronie.

W uzasadnieniu wyroku Trybunał przypomniał, że państwa członkowskie nie mogą „zabronić, ograniczyć lub przeszkodzić rejestracji, sprzedaży, wprowadzania do ruchu bądź użytkowania pojazdów, części i oddzielnych zespołów technicznych ze względów związanych z ich konstrukcją, funkcjonowaniem, lub układem kierowniczym, jeżeli  odpowiadają one wymogom dyrektywy ramowej 2007/46 i dyrektywy 70/311.”
W odniesieniu do pojazdów nowych, Trybunał wskazał, że ustanowione przez owe dyrektywy zharmonizowane ramy „mają na celu utworzenie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego przy jednoczesnym  zapewnieniu wysokiego poziomu  bezpieczeństwa drogowego.” Jednocześnie zaznaczył, że choć dyrektywy nie określają pozycji miejsca kierowcy pojazdu, nie oznacza to jednak, że element ten nie jest objęty zakresem zastosowania tych dyrektyw. Prawodawca Unii przyznał w tym względzie swobodę producentom pojazdów samochodowych, której nie mogą uchylić lub ograniczyć przepisy krajowe.

Trybunał uznał, że dostosowania, których można wymagać, nie powinny obejmować przeniesienia miejsca kierowcy, lecz jedynie ingerencje o minimalnym nasileniu. W związku z tym państwa członkowskie  nie mogą wymagać dla celów rejestracji na ich terytorium nowego pojazdu przenoszenia ze względów bezpieczeństwa miejsca kierowcy na stronę przeciwną do kierunku ruchu drogowego.

W odniesieniu do pojazdów osobowych uprzednio zarejestrowanych w innym  państwie członkowskim, i w których miejsce kierowcy znajduje się po prawej stronie, Trybunał stwierdził, że sporne regulacje stanowią środki o skutku równoważnym z ograniczeniami ilościowymi w przywozie, co jest zakazane przez traktat. Owe regulacje  uniemożliwiają bowiem dostęp do rynku polskiego pojazdom wyposażonym w miejsce kierowcy z prawej strony, które są legalnie produkowane i rejestrowane w innych państwach członkowskich.

Trybunał wytknął również Polsce, że sporne przepisy przewidują odstępstwa w zakresie dotyczącym używania pojazdów wyposażonych w kierownicę z prawej strony przez osoby, które mieszkają w innych państwach członkowskich i które udają się do Polski na określony czas (np. turyści). Okoliczność ta wskazuje, że sporne przepisy tolerują ryzyko związane z ruchem tego rodzaju pojazdów. W ocenie Trybunału „dane statystyczne, które przytoczył rząd polski nie wykazują ponadto, w sposób wystarczający, związku pomiędzy liczbą wypadków a udziałem pojazdów, w których miejsce kierowcy znajdowało się po prawej stronie.”

Obecne polskie prawo nie zezwala na rejestrowanie samochodów z kierownicą po prawej stronie. Po zakupie takiego auta np. na rynku brytyjskim, kierowca musi przełożyć kierownicę na lewą stronę. W kilku europejskich krajach, np. Czechach, Holandii czy Hiszpanii możliwe jest rejestrowanie aut z kierownicą umieszczoną po prawej stronie, ale wiąże się to m.in. z koniecznością jednoczesnej regulacji ustawień świateł czy lusterek. W Czechach wprowadzono jeszcze dalej idące obostrzenie – „Angliki” mogą rejestrować tylko obywatele przeprowadzający się z UE do Czech (auta traktowane są jak mienie przesiedleńcze). W Wielkiej Brytanii można rejestrować samochody z kierownicą po lewej, "kontynentalnej" stronie.
Autor: .
Źródło: Samar
0
Komentarze do:

Auto z kierownicą po prawej stronie? Polska musi wyrazić zgodę na rejestrację.

Dodaj komentarz

Nick:
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować tutaj »
Wpisz kod z obrazka:

Filtry do Twojego samochodu można znaleźć na topczescizamienne.pl